Jak pečovat o výrobky z kůže  • Výrobky pravidelně udržujte běžně dostupnými hydrofobními prostředky určenými k ošetřování pravé kůže, které zajišťují dostatečnou ochranu ( krémy, spray ).

    Při styku s vodou výrobek otřete, vysušte a opět proveďte ošetření vhodnými prostředky včetně nýtů a kování, které není vyrobeno z nerezové ocele.

    Takto ošetřený výrobek, si zachovává své vlastnosti mnohem delší dobu a bude Vám déle sloužit.

    Poškození výrobku způsobené nerespektováním uvedených zásad nemůže být předmětem reklamace.
Copyright © Hard Style Choppers 2007
E-SHOP HS-CHOPPERS Sancez Design ONCZ.NET